Wychodnie skalne | Gorce, Beskid Wyspowy, mapa, szlaki, pogoda Wychodnie skalne - Łopien Beskid Wyspowy

Gorczański Portal Turystyczny


Wychodnie skalne

Wychodnie skalne występują pojedynczo lub w grupach są różnych kształtów i rozmiarów, zbudowane z gruboławicowych piaskowców i drobnych zlepieńców. Mają one postać ambon, progów czy murów sklanych i baszt. Najciekawsze wychodnie skalne znajdują się w obrębie Gorczańskiego Parku Narodowego jak na przykład : Kudłoński Baca, Czubaty Groń i Białe Skały. Największa grupa wychodni skalnych znajduje się na północnych stokach Kudłonia (1274 m) wzdłuż czarnego szlaku , biegnącego z Lubomierza przez polanę Kudłoń, szczyt Kudłonia i polanę Kopa do Koniny.

Wśród nich najokazalszy to Kudłoński Baca, inne można zobaczyć w rejonie Mostownicy, Czoła Turbacza i Obidowca. Skałkom często towarzyszą niewielkie jaskinie rozpadlinowe. Największą jest Zbójecka Jama pod Jaworzyną Kamienicką. W zagłębieniach nisz osuwiskowych usytuowanych jest kilka stawów, np. Pucołowski Stawek-40m dł i 15m szer. (ścieżka edukacyjna „Z Łopusznej do Jankówki”), Zbójecki Plac przy polanie Średniak (na trasie Jaworzyna Kamienicka- Przysłop).

W rejonie Beskidu Wyspowego wychodnie skalne znajdziemy na wschodnich zboczach Szczebla są bardzo strome, gwałtownie opadające ku dolinie Raby. Występują w formie kilkunastometrowej wysokości wychodni skalnych, ścian i progów, tworzą bardzo osobliwe kamienne twory. Największa grupa wychodni skalnych znajduje się wzdłuż czarnego szlaku biegnącego z Kasinki Małej. Duże skupiska występują także na:

Mogielicy (1171 m), Śnieżnicy (1006 m), Łopieniu(951 m) , Lubogoszczy (968 m).
Luboniu Wielkim (1022 m) zwłaszcza w rejonie rezerwatu przyrody Luboń Wielki. Rezerwat znajduje się na stromych, płd.-wsch. stokach góry, na wysokości 746-1014 m n.p.m. Budujące go skały to piaskowce serii magurskiej pochodzące z eocenu. Na obszarze rezerwatu znajduje się największy w Beskidzie Wyspowym jęzor osuwiska fliszowego z gołoborzem, a ponadto obszar pokryty oderwanymi skałami, nisza osuwiskowa zawalona skalnymi blokami i ściana osuwiskowa. Osunięte skały tworzą grzędy, garby i wychodnie skalne wysokości kilku metrów, zwane Dziurawymi Turniami.Wychodnie skalne

Pogoda Gorce

 
%o_temp_hi_11%
%o_temp_lo_11%

Podobne: