Rezerwat przyrody Luboń Wielki | Beskid Wyspowy, Mapa, Szlaki, Pogoda Luboń Z Rabki Zaryte -Beskid Wyspowy

Gorczański Portal Turystyczny


Rezerwat przyrody Luboń Wielki

Rezerwat przyrody Luboń Wielki znajduje się na stromych, płd.-wsch. stokach góry, na wysokości 746-1014 m n.p.m. Budujące go skały to piaskowce serii magurskiej pochodzące z eocenu. Na obszarze rezerwatu znajduje się największy w Beskidzie Wyspowym jęzor osuwiska fliszowego z gołoborzem, a ponadto obszar pokryty oderwanymi skałami, nisza osuwiskowa zawalona skalnymi blokami i ściana osuwiskowa. Osunięte skały tworzą grzędy i garby skalne wysokości kilku metrów, zwane Dziurawymi Turniami. Obszar ten otoczony jest lasem, w dolnej części jest to las jodłowo-świerkowy (z przewagą świerka i domieszką buka), w górnej buczyna karpacka. W dość ubogim runie leśnym występują borówki i paprocie: nerecznica szerokolistna i wietlica samicza. W zacienionych miejscach rozwijają się bujnie zbiorowiska mchów, wątrobowców i paproci. Z ciekawszych roślin w lesie otaczającym rezerwat występują: goryczka krzyżowa, kruszczyk rdzawoczerwony, marzanka wonna, paprotka zwyczajna, porzeczka alpejska, śnieżyczka przebiśnieg, wawrzynek wilczełyko, paproć zanokcica północna.

Wśród bloków i płyt skalnych na obszarze rezerwatu znajdują się liczne nisze i szczeliny jaskiniowe. Opisano tu 13 jaskiń i schronisk skalnych, wszystkie w Dziurawych Turniach. Największa jest Jaskinia w Luboniu Wielkim, mająca 26 m długości i deniwelację 9 m.

Przez teren rezerwatu prowadzi żółty szlak turystyczny z Rabki-Zaryte na szczyt Lubonia Wlk. Jest to tzw. Perć Borkowskiego. Czas przejścia do rezerwatu ok. 1.50 godz. Na szlaku tym turysta spotka się z atrakcjami niespotykanymi gdzie indziej w Beskidach; wspinaczką po gołoborzu, płytach i blokach skalnych.

  • Szlak żółty z Rabki-Zaryte, tzw. Perć Borkowskiego prowadząca przez rezerwat przyrody. Jest to najtrudniejszy szlak, w obrębie rezerwatu wspinaczka po skałach.
Całkowity dystans: 3385 m
Najwyższy punkt: 1021 m
Najniższy punkt: 473 m
Wyskokość podjazdów: 556 m
Wysokość zjazdów: -8 m


Rezerwat przyrody Luboń Wielki

Pogoda Gorce

 
%o_temp_hi_11%
%o_temp_lo_11%

Podobne: