Gorce | mapy, szlaki rowerowe, szlaki turystyczne, pogoda, Turbacz Polana Gorc Porębski - Gorce

Gorczański Portal Turystyczny


Gorce

Gorce to nazwa pasma górskiego położonego w Beskidach. Jest bardzo stara, bo pojawia się już w XIII-sto wiecznych dokumentach w formie „Gorcz”. Ciągnące się od Śląska Cieszyńskiego po Sądecczyznę Beskidy Zachodnie są największym i pod względem krajobrazowym najbardziej typowym regionem polskich Karpat. W jego centrum, naprzeciw Tatr i Krakowa, w ramionach znanych karpackich rzek: Dunajca i Raby rozciągają się Gorce, góry pod wieloma względami przeciętne i typowe, a jednocześnie niezwykłe, fascynujące i warte lepszego poznania. Mają postać wału górskiego, przeszło 40 km długiego i 10 do18 km szerokiego, o powierzchni blisko 550 km2. Rozległa dolina Ochotnicy i przełęcz Knurowska dzieli je na masyw Turbacza i Pasmo Lubania. Położony w ich zachodniej części masyw Turbacza (1310 m n.p.m.)1 – najwyższego szczytu Gorców – ma kształt potężnego rozrogu górskiego z rozchodzącymi się promieniście połogimi grzbietami, oddzielonymi głębokimi dolinami. Tutaj znajdują się też pozostałe najwyższe gorczańskie wzniesienia:

Odsunięte na południowy-wschód i znacznie mniejsze powierzchniowo Pasmo Lubania (1211 m n.p.m.) ma charakter wąskiego, falistego grzbietu o długości ponad 20 km i pozbawionego wyraźnych, bocznych odgałęzień. Gorce, jak większość Beskidów, zaliczane są do gór średnich. Prawie 90% ich obszaru położone jest poniżej 1000 m n.p.m., a tylko ok. 1% przekracza warstwicę 1200 m. Deniwelacje są przy tym znaczne, gdyż dna dolin leżą na wysokości od 400 do 600 (800) m n.p.m. Do najbardziej znanych miejscowości położonych u stóp Gorców należą: Nowy Targ, Rabka, Krościenko, Kamienica, Szczawa i Mszana Dolna.

Na przestrzeni kilku wieków rozwoju osadnictwa, w Gorcach ukształtował się wyjątkowo harmonijny krajobraz rolniczo-leśny z pełnym bogactwem górskich ekosystemów naturalnych i półnaturalnych. Mimo istotnych przekształceń, działalność człowieka nie zdewastowała gorczańskiej przyrody, a nawet pod wieloma względami przyczyniła się do jej wzbogacenia. U podnóża gór dominuje krajobraz kulturowy z wielobarwną mozaiką pól, łąk, sadów, przylasków wokół wsi i osiedli. Powyżej 650–750 m n.p.m. przeważa krajobraz naturalny, z rozległym płaszczem lasów przetykanym niewielkimi polami ornymi, łąkami i polanami. Gorce zachowały dużą lesistość (ponad 60%), a większa część lasów odznacza się naturalnym składem gatunkowym i układem przestrzennym z typowymi dla Karpat, dobrze wykształconymi leśnymi piętrami klimatyczno-roślinnymi: reglem dolnym i górnym. W centralnej części masywu, w niedostępnych dolinach i na stromych stokach gorczańskie lasy mają niemal pierwotny charakter. Są ostoją wielu bardzo rzadkich w Polsce i w Europie gatunków zwierząt. Spływające we wszystkie strony świata potoki urzekają dzikim przebiegiem i krystalicznie czystą wodą. Powstałe dzięki pasterstwu i ekstensywnej gospodarce rolnej polany umożliwiły przetrwanie, a nawet ekspansję wielu roślin i zwierząt z nimi związanych, w tym rzadkich gatunków wysokogórskich. Dzięki specyficznemu położeniu, z gorczańskich grzbietów i stoków rozciągają się najwspanialsze w Beskidach Zachodnich widoki na Tatry i Podhale zamknięte skalistymi Pieninami z lewej i „Królową Beskidów” – Babią Górą z prawej. Na zachodzie i północy widoczne są wyodrębnione masywy Beskidu Średniego i Wyspowego, a na wschodzie – Sądeckiego. W opinii wielu specjalistów, pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym Gorce są najbardziej reprezentatywną grupą górską dla tej części Beskidów.
Uroki Gorców zostały wcześnie odkryte. Były już opiewane w pierwszej połowie XIX wieku przez Seweryna Goszczyńskiego, a następnie na przełomie wieków przez wybitnego syna gorczańskiej ziemi – Władysława Orkana. Dzięki spopularyzowaniu walorów przyrodniczo-krajobrazowych, a także ze względu na niewielką odległość od Krakowa (60–80 km) oraz dobry dojazd, Gorce już na początku XX wieku były ważnym ośrodkiem turystyki letniej i zimowej (pierwsze schronisko pod Turbaczem wybudowano w 1925 r.). W tym samym czasie dostrzeżono też rosnące zagrożenia i potrzebę ochrony gorczańskiej przyrody. Na północnych stokach Turbacza, w dobrach Wodzickich powstał w 1927 roku leśny rezerwat im. Wł. Orkana, jeden z najstarszych w Polsce. Wielki miłośnik i znawca Gorców, Stefan Jarosz, prawdopodobnie jeszcze na przełomie lat 40. i 50. ubiegłego wieku sformułował ideę utworzenia Gorczańskiego Parku Narodowego. Mimo usilnych starań, Jaroszowi nie udało się jej zrealizować, a park narodowy w Gorcach powstał dopiero 1.01.1981 roku. Z trzech rozpatrywanych projektów GPN: S. Smólskiego o powierzchni – 13000 ha, J. Honowskiego – 9200 ha i S. Michalika – 6700 ha, wybrano niestety najmniejszy i w dodatku okrojony do 5908,04 ha. Poza granicami Parku znalazł się Turbacz, najwyższy szczyt Gorców. W 1997 roku udało się obszar GPN powiększyć do 7029,85 ha, a bardzo duży odsetek powierzchni (51 %) objęto ochroną ścisłą. W 2009 roku wykupiono część lasów leżących w unikalnej pod względem przyrodniczym kopule Turbacza, które niebawem zostaną włączone w granice Parku. Niestety, większość ich nadal pozostaje w rękach prywatnych. Gorczański PN w roku 2004 został włączony do unijnego projektu sieci Natura 2000 jako obszar specjalnej ochrony ptaków – Gorce (PLB120001). Początkiem roku 2008 Komisja Europejska zaakceptowała również utworzenie na znacznej części Gorców i fragmencie Beskidu Wyspowego specjalnego obszaru ochrony siedlisk o nazwie „Ostoja Gorczańska” (PLH 120018) – o powierzchni 17.997,89 ha.Gorce

Prognoza pogody

niewielkie zachmurzenie
Czwartek 05/24 10%
niewielkie zachmurzenie
Częściowe zachmurzenie. Min. temp. 10 °C.
niewielkie zachmurzenie
Jutro 05/25 0%
niewielkie zachmurzenie
Częściowe zachmurzenie. Ciepło. Maks. temp. 22 °C. Wiatr wsch.pn.-wsch. z prędkością 10 do 15 km/h.
burza z wyładowaniami
Sobota 05/26 90%
burza z wyładowaniami
Burze z piorunami. Ciepło. Maks. temp. 23 °C. Wiatr wsch.pn.-wsch. i zmienny. Możliwe op. deszczu 90%.
burza z wyładowaniami
Niedziela 05/27 80%
burza z wyładowaniami
Burze z piorunami. Ciepło. Maks. temp. 23 °C. Wiatr pn.-wsch. z prędkością 10 do 15 km/h. Możliwe op. deszczu 80%.

Podobne: